Untitled Document
คลิป กิจกรรม/VTR
  • วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
  • ความสำคัญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  • "สามช่า" ภาพยนต์สั้นสื่อสารด้านความปลอดภัยในสภานศึกษา โรงเรียนบ้านเสียว-ดงบัง จัดทำ เพื่อสะท้อนปัญหาการเสพสื่อโซเชียล และปัญหาการถูก Bully ของเยาวชนพร้อมๆกัน